Przetarg na sprzedaż nieruchomości


OGRANICZONY PRZETARG PUBLICZNY USTNY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  • – Udział w przetargu jest ograniczony – wyłącznie dla pracujących w RSP w Rzecku.
  • – Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe do dnia 01.12.2023 r. (wpłata odnotowana na koncie).
  • – Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BNP, nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0091 7620
  • – Przetarg odbędzie się dnia 04.12.2023 r. o godz. 10:30 w biurze Zarządu przy ulicy Spółdzielczej 26.
  • – Dopłata do wygranej oferty musi nastąpić do dnia podpisania aktu notarialnego.
  • – Umowa notarialna ze zwycięzcą przetargu zostanie podpisana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zakończenia przetargu.
  • – Treść regulaminu przetargu dostępna na stronie internetowej www.rsp.rzecko.eu.
  • – Wadium pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone do dnia 08.12.2023 r.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Regulamin przetargu