Podziękowania dla Pana Kazimierza Czapiewskiego od Jednostki Ratownictwa Wodnego w Choszcznie