Przetarg na sprzedaż nieruchomości


NIEOGRANICZONY PRZETARG PUBLICZNY USTNY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Lp.nazwaNr działki/lokalupowierzchniacena wywoławcza netto 
1Nieruchomość niezabudowanaDziałka nr 78/44500 m277 000,00 
  1. Udział w przetargu jest nieograniczony.
  2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej do dnia 13.09.2023r. (wpłata odnotowana na koncie).
  3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BNP, nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0091 7620
  4. Przetarg odbędzie się  dnia 14.09.2023r. o godz. 10:30.
  5. Treść regulaminu przetargu dostępna na stronie internetowej www.rsp.rzecko.eu.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Regulamin przetargu