Przetarg na na sprzedaż pojazdu


OGRANICZONY PRZETARG PUBLICZNY OFERTOWY 
NA SPRZEDAŻ POJAZDU

Lp.nazwanr. rejestracyjnyrok produkcjicena wywoławcza brutto
1Škoda FabiaZCH 30793  201412.000,00
 1. Udział w przetargu jest ograniczony – wyłącznie dla osób świadczących pracę dla RSP w Rzecku.
 2. Oferty należy przesłać na adres firmy lub dostarczyć osobiście do sekretariatu do dnia 13.09.2023 r. do godz. 11.00. Oferta powinna być zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie a także opisana w sposób wskazujący na jej charakter i przeznaczenie.
 3. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe do dnia 12.09.2023r. (wpłata odnotowana na koncie).
 4. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BNP, nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0091 7620
 5. Samochód jest dostępny do obejrzenia po uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 694 445 454) do dnia 13.09.2023r. w godz. 7:00 – 15:00.
 6. Otwarcie ofert i rozpatrzenie nastąpi  dnia 14.09.2023r. o godz. 11:30. O wynikach uczestnicy zostaną powiadomieni.
 7. Dopłata do wygranej oferty musi nastąpić do dnia 22.09.2023r.
 8. Odbiór przedmiotu do dnia 29.09.2023r.
 9. Cena wywoławcza jest ceną BRUTTO. Oferty muszą być składane w cenach BRUTTO. Postąpienie minimum 100 zł.
 10. Druk ofertowy jest do pobrania na stronie internetowej www.rsp.rzecko.eu oraz sekretariacie  RSP w Rzecku. Treść regulaminu przetargu dostępna na stronie internetowej www.rsp.rzecko.eu.
 11. Wadium nie wybranych ofert zostanie zwrócone do dnia 22.09.2023r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Regulamin przetargu
 3. Formularz ofertowy